NIEUWS

6 augustus 2012

MKB zoekt 250.000 nieuwe medewerkers.

29 juli 2012

Ik stoot met mijn treinreis gemiddeld 75% minder CO2 uit ten opzichte van de auto. www.ns.nl/reisplanner

23 juli 2012

ZZP-ers nemen plaats in van (te) dure adviesbureaus - Stichting ZZP Nederland - Zelfstandigen zonder Personeel ZZP neemt plaats in van adviesbureau

14 maart 2012

Accountants gaan niet alleen kijken naar financiële prestaties van een onderneming maar ook naar risico management, data privacy, duurzaamheid en security

lees meer

12 februari 2012

Fern Bedrijfsadvies bied een nieuwe dienst aan in de vorm van een webbased bedrijfsdocumentatiesysteem.

lees meer

BEDRIJFSSTRATEGIE

Een bedrijf zonder strategie is als een schip zonder kompas, een ondernemer zonder strategie is als een drenkeling. Je weet niet welke kant het op gaat, je laat je lot afhangen van het geluk en van de ander. Alles wat je kunt doen is het beste ervan hopen.

Richting en houvast

Een bedrijf met een goede strategie heeft richting en houvast. In de strategie bepaalt een bedrijf ten eerste wat het op langere termijn wil bereiken en ten tweede op welke manier. Met andere woorden: de strategie vertaalt de missie in concrete bedrijfsdoelstellingen.

Focus op hoofdzaak

Uw strategie beschermt u tegen de waan van de dag en zorgt dat u zich blijft focussen op de hoofdzaken. Die hoofdzaken bepaalt u als ondernemer zelf!

Bedrijven die keuzes maken zijn succesvoller. In een bedrijfsstrategie stelt u die keuzes vast. Hiermee onderscheidt u zich van andere spelers op de markt. Daarnaast werkt een strategie motiverend: medewerkers zijn gemotiveerder als ze weten waarom dingen gebeuren.

Een succesvolle strategie vraagt om een maximaal draagvlak: strategie is niet iets van een of enkele personen, maar van de gehele organisatie. Daarom betrekt Fern Bedrijfsadvies de medewerkers erbij. Fern Bedrijfsadvies helpt u om een strategie in een open dialoog invulling te geven. De strategie moet expliciet zijn, toegankelijk en bekend bij iedereen in de organisatie.

Neem nu contact op met Fern Bedrijfsadvies voor een eerste vrijblijvende afspraak.

Helpt uw onderneming bij het slaan van een brug tussen strategie, beleid en uitvoering

twitter Volg ons ook op Twitter yolanda.stuijt@fernbedrijfsadvies.nl t. 06-1074 37 23 Amsterdam - Zwolle
logo fern
foto klein